X

Soạn văn lớp 7

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính


Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

I.Thế nào là văn bản hành chính

a,b. - Văn bản thông báo:

      + Được viết khi người ta cần truyền đạt một vấn đề quan trọng nào đó từ một cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn hoặc cho nhiều người;

      + Nhằm phổ biến nội dung.

- Văn bản đề nghị:

      + Được viết khi cần đề đạt một vấn đề gì đó của cá nhân hay tập thể đối với cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

      + Nhằm đề xuất một ý kiến, nguyện vọng nào đó.

- Văn bản báo cáo:

      + Được viết khi cần trình bày một vấn đề gì đó từ cấp dưới lên cấp trên;

      + Nhằm tổng kết, nêu lên những gì đã đạt được, những gì còn chưa làm được) trong công việc để cấp trên biết.

VD: Thông báo của BGH trường THCS Dịch Vọng  văn bản thông báo

c) So sánh 3 loại văn bản trên:

- Về điểm giống nhau: Các văn bản trên đều được trình bày theo mẫu quy định và có một số mục tương tự nhau.

- Điểm khác nhau: mục đích và nội dung cụ thể được trình bày khác nhau

So sánh sự khác nhau giữa văn bản hành chính và văn bản nghệ thuật

      + văn bản hành chính thì không được sử dụng hư cấu, tưởng tượng, ngôn ngữ theo phong cách hành chính, công vụ.

      + Truyện và thơ là loại văn bản nghệ thuật, dùng để sáng tạo hình tượng, vì vậy có sử dụng hư cấu, tưởng tượng, ngôn ngữ theo phong cách nghệ thuật

d. Một số loại văn bản tương tự như các văn bản trên: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp, sơ yếu lí lịch,...

II. Luyện tập

- Tình huống 1, 2, 4, 5 dùng văn bản hành chính

- Cụ thể:

1 - Văn bản thông báo

2 - Văn bản báo cáo

4 - Văn bản viết đơn xin nghỉ học

5 - Văn bản đề nghị

Xem thêm các bài Soạn văn 7 Tập 2 khác:

Mục lục Soạn văn 7 theo học kì:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.