Giải Tin học lớp 7 Bài 11: Tạo bài trình chiếu - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tin học 7 Bài 11: Tạo bài trình chiếu sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sgk Tin học 7 hy vọng rằng sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh học tốt hơn Tin học lớp 7 Bài 11.

Giải bài tập Tin học 7 Bài 11: Tạo bài trình chiếu

1. Cấu trúc phân cấp

2. Sao chép, định dạng, di chuyển văn bản trong trang trình chiếu

3. Tạo cấu trúc phân cấp trong trang trình chiếu

Luyện tập (trang 62)

Thực hành (trang 62)

Vận dụng (trang 63)

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: