Giải Tin học lớp 7 Bài 4: Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tin học 7 Bài 4: Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sgk Tin học 7 hy vọng rằng sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh học tốt hơn Tin học lớp 7 Bài 4.

Giải bài tập Tin học 7 Bài 4: Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính

1.Phân loại tệp

2.Một số biện pháp bảo vệ dữ liệu

Luyện tập (trang 21)

Vận dụng (trang 21)

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: