Giải Tin học lớp 7 Bài 11: Tạo bài trình chiếu - Kết nối tri thức


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tin học 7 Bài 11: Tạo bài trình chiếu sách Kết nối tri thức hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sgk Tin học 7 hy vọng rằng sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh học tốt hơn Tin học lớp 7 Bài 11.

Giải bài tập Tin học 7 Bài 11: Tạo bài trình chiếu

1. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

2. Tiêu đề của bài trình chiếu

3. Cấu trúc phân cấp

4. Thực hành: Tạo bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp

Luyện tập

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: