Giải Tin học lớp 7 Bài 3: Quản lí dữ liệu trong máy tính - Kết nối tri thức


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tin học 7 Bài 3: Quản lí dữ liệu trong máy tính sách Kết nối tri thức hay, chi tiết nhất, bám sát chương trình mới sgk Tin học 7 hy vọng rằng sẽ giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh học tốt hơn Tin học lớp 7 Bài 3.

Giải bài tập Tin học 7 Bài 3: Quản lí dữ liệu trong máy tính

1. Tên tệp và thư mục trong máy tính

2. Các biện pháp bảo vệ dữ liệu

3. Thực hành: Quản lí dữ liệu trong máy tính

Luyện tập

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: