Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu


Câu hỏi:

Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần.

A. giảm 12.

B. tăng 12

C. tăng 14

D. giảm 14

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Theo bài ra ta có: ω'=ω2;r'=2r

Mà aht=v2r=r.ω2a'ht=r'.ω'2=r.ω22=aht2

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chọn ý sai. Chuyển động tròn đều có

Xem lời giải »


Câu 2:

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm có biểu thức:

Xem lời giải »


Câu 3:

Chọn phát biểu sai.

Xem lời giải »


Câu 4:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?

Xem lời giải »


Câu 5:

Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì

Xem lời giải »


Câu 6:

Lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều bán kính r, có đặc điểm

Xem lời giải »