Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?


Câu hỏi:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?

A. 0,04 s.             

B. 0,02 s.                       

C. 25 s.                          

D. 50 s.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Chu kỳ quay là thời gian quay được 1 vòng: T=4100=0,04s.

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chọn ý sai. Chuyển động tròn đều có

Xem lời giải »


Câu 2:

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm có biểu thức:

Xem lời giải »


Câu 3:

Chọn phát biểu sai.

Xem lời giải »


Câu 4:

Hai điểm A, B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có vận tốc vA = 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc v­B = 0,2 m/s. Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay.

Xem lời giải »


Câu 5:

Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm. Tính tốc độ dài của đầu kim phút?

Xem lời giải »


Câu 6:

Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/phút. Tính tốc độ góc, chu kì, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm, lấy g = 10 m/s2.

Xem lời giải »


Câu 7:

Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần.

Xem lời giải »