Thế năng hấp dẫn là đại lượng A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.


Câu hỏi:

Thế năng hấp dẫn là đại lượng

A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.

B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

C. vectơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.

D. vectơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.

Trả lời:

Đáp án đúng là: B

Ta có, thế năng hấp dẫn là đại lượng vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng 0 (phụ thuộc vào cách chọn mốc tính thế năng và chiều dương).

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau:

Xem lời giải »


Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem lời giải »


Câu 3:

Một ô tô khối lượng 1200 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của ô tô bằng:

Xem lời giải »


Câu 4:

Một vật khối lượng 200 g có động năng là 10 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật là:

Xem lời giải »