X

Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Giải Vật Lí 10 Kết nối tri thức Bài 33: Biến dạng của vật rắn - Kết nối tri thức


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Bài 33: Biến dạng của vật rắn sách Kết nối tri thức hay, có đán án chi tiết, bám sát chương trình mới sgk Vật Lí 10 hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập Vật Lí 10 Bài 33.

Giải bài tập Vật Lí 10 Bài 33: Biến dạng của vật rắn

I. Biến dạng đàn hồi. Biến dạng kéo và biến dạng nén

II. Lực đàn hồi. Định luật Hooke

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: