X

Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Giải Vật Lí 10 Kết nối tri thức Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều - Kết nối tri thức


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều sách Kết nối tri thức hay, có đán án chi tiết, bám sát chương trình mới sgk Vật Lí 10 hy vọng sẽ giúp các bạn dễ dàng làm bài tập Vật Lí 10 Bài 31.

Giải bài tập Vật Lí 10 Bài 31: Động học của chuyển động tròn đều

I. Mô tả chuyển động tròn

II. Chuyển động tròn đều. Tốc độ và tốc độ góc

III. Vận tốc trong chuyển động tròn đều

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: