X

Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn (Hình 13.5)


Giải Vật Lí lớp 10 Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực

Câu hỏi trang 58 Vật Lí 10: Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn (Hình 13.5).

Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn (Hình 13.5)

a) Có những lực nào tác dụng lên quyển sách?

b) Các lực này có cân bằng không? Vì sao?

Lời giải:

a) Các lực tác dụng lên quyển sách gồm có: Trọng lực P và phản lực N

Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn (Hình 13.5)

b) Các lực này cân bằng với nhau. Vì quyển sách đang ở trạng thái nằm yên, không chuyển động.

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: