X

Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Dùng khái niệm quán tính để giải thích hiện tượng trong Hình 14.5


Giải Vật Lí lớp 10 Bài 14: Định luật 1 Newton

Em có thể 1 trang 62 Vật Lí 10: Dùng khái niệm quán tính để giải thích hiện tượng trong Hình 14.5: Khi dùng tay kéo từ từ tờ giấy và khi giật mạnh tờ giấy.

Dùng khái niệm quán tính để giải thích hiện tượng trong Hình 14.5

Lời giải:

- Khi kéo từ từ tờ giấy thì cả cốc và tờ giấy đều sẽ chuyển động.

- Khi giật mạnh tờ giấy thì cốc vẫn đứng yên tại chỗ, vì theo quán tính cốc không kịp thay đổi trạng thái nên nó đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: