X

Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Đẩy cho hai xe chuyển động va chạm vào nhau trên đệm khí và thảo luận


Giải Vật Lí lớp 10 Bài 30: Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

Hoạt động trang 116 Vật Lí 10: Đẩy cho hai xe chuyển động va chạm vào nhau trên đệm khí và thảo luận:

1. Khi hai xe chuyển động trên đệm khí nằm ngang, hệ hai xe chuyển động có phải là hệ kín không? Vì sao?

2. Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào?

3. Hãy thử các trường hợp mà em đã dự đoán và suy nghĩ làm thế nào đo được các đại lượng để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm.

4. Thiết kế phương án thí nghiệm để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm tương ứng với các trường hợp va chạm có thể xảy ra?

Lời giải:

1. Hai xe chuyển động trên đệm khí nằm ngang, hệ hai xe chuyển động đó có thể được coi là hệ kín. Vì ngoại lực tác dụng vào hệ bằng không.

2. Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng:

- Khối lượng các xe.

- Tốc độ các xe trước va chạm.

- Tốc độ các xe sau va chạm.

3. Các trường hợp có thể xảy ra khi cho hai xe va chạm trên đệm khí:

- Trường hợp 1: Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau.

- Trường hợp 2: Sau khi va chạm, hai xe chuyển động về hai phía ngược nhau.

Cách đo các đại lượng để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm:

- Bước 1: Xác định khối lượng của hai xe bằng cách cho hai xe lên cân điện tử

- Bước 2: Đo quãng đường giữa hai cổng quang điện

- Bước 3: Sử dụng đồng hồ thời gian các xe đi qua cổng quang điện

- Bước 3: Thực hiện thí nghiệm và ghi lại kết quả

Do vật thực hiện chuyển động trong thời gian ngắn nên coi vật chuyển động thẳng đều

Động lượng của vật là: p = mv = m.st

4. Thiết kế phương án thí nghiệm:

Bước 1: Điều chỉnh cho băng đệm khí nằm ngang và lắp ống dẫn khí từ bơm nén vào băng đệm khí.

Bước 2: Lắp hai cổng quang điện vào hai giá đỡ đặt cách nhau một khoảng.

Bước 3: Nối dây từ hai cổng quang điện vào đồng hồ đo thời gian hiện số.

Bước 4: Lắp tấm cản quang và các chốt cắm thích hợp lên mỗi xe và đặt hai xe lên băng đệm khí.

Bước 5: Cấp điện cho bơm nén khí và đồng hồ đo thời gian hiện số.

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: