Vở bài tập Đạo đức lớp 3 Cánh diều | Giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 | Bài tập Đạo đức lớp 3 | VBT Đạo đức lớp 3 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 sách Cánh diều hay, ngắn gọn được biên soạn bám sát chương trình mới. Hy vọng rằng với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh nắm được cách làm bài tập trong VBT Đạo đức 3 và từ đó học tốt hơn môn Đạo đức lớp 3.

Mục lục Giải vở bài tập Đạo đức 3 Cánh diều

Chủ đề 1: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Chủ đề 2: Quan tâm hàng xóm láng giềng

Chủ đề 3: Ham học hỏi

Chủ đề 4: Giữ lời hứa

Chủ đề 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ

Chủ đề 6: Khám phá bản thân

Chủ đề 7: Xử lý bất hòa với bạn bè

Chủ đề 8: Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông

Xem thêm các loạt bài giải bài tập lớp 3 các môn học bộ sách Cánh diều hay khác: