X

Tin học lớp 3 Cánh diều

Tin học lớp 3 Cánh diều | Giải Tin học lớp 3 | Giải bài tập Tin học lớp 3 | Giải bài tập Tin học lớp 3 hay nhất | Tin học lớp 3 CD


Haylamdo biên soạn lời giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết nhất. Hy vọng rằng với loạt bài này sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng học cùng con và giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo để từ đó học tốt môn Tin học lớp 3 hơn.

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều

Chủ đề A: Máy tính và em

Chủ đề A1: Khám phá máy tính

Chủ đề A2: Thông tin và xử lí thông tin

Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím

Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm

Chủ đề C2: Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản

Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính

Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F1: Thực hiện công việc theo các bước

Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Xem thêm các loạt bài giải bài tập Lớp 3 các môn học bộ sách Cánh diều hay khác: