X

VBT Tin học lớp 3 Cánh diều

Vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều | Giải vở bài tập Tin học lớp 3 hay nhất


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Vở bài tập Tin học lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm được cách làm bài tập trong VBT Tin học lớp 3 và từ đó học tốt hơn môn Tin học lớp 3.

Mục lục Giải vở bài tập Tin học lớp 3 Cánh diều

Chủ đề A: Máy tính và em

Chủ đề A1: Khám phá máy tính

Chủ đề A2: Thông tin và xử lí thông tin

Chủ đề A3: Làm quen với cách gõ bàn phím

Chủ đề B: Mạng máy tính và internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề C1: Sắp xếp để dễ tìm

Chủ đề C2: Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Chủ đề E1: Làm quen với bài trình chiếu đơn giản

Chủ đề E2: Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính

Chủ đề E3: Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F1: Thực hiện công việc theo các bước

Chủ đề F2: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 3 Cánh diều các môn học hay khác: