Công nghệ lớp 3 Bài 8: Làm biển báo giao thông trang 51, 52, 53, 54 - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Công nghệ lớp 3 Bài 8: Làm biển báo giao thông trang 51, 52, 53, 54 sách Chân trời sáng tạo hay, đầy đủ nhất sẽ giúp có thêm tài liệu tham khảo và dễ dàng làm bài tập về nhà môn Công nghệ lớp 3.

Giải Công nghệ lớp 3 Bài 8: Làm biển báo giao thông

1. Biển báo giao thông đường bộ

Công nghệ lớp 3 trang 51 Khám phá

Giải Công nghệ lớp 3 trang 51 Câu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa của biển báo giao thông đường bộ trong các hình dưới đây.

Công nghệ lớp 3 Bài 8: Làm biển báo giao thông trang 51, 52, 53, 54 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Ý nghĩa của biển báo giao thông đường bộ trong các hình:

Hình

Ý nghĩa

a

Cấm người đi bộ

b

Báo nguy hiểm

c

Đường cấm

d

Đường dành cho xe thô sơ

e

Dành cho người tàn tật

g

Dành cho người đi bộ

Công nghệ lớp 3 trang 53 Luyện tập

Giải Công nghệ lớp 3 trang 53 Câu hỏi: Em hãy nêu tên và ý nghĩa từng biển báo giao thông đường bộ có trong các hình dưới đây.

Công nghệ lớp 3 Bài 8: Làm biển báo giao thông trang 51, 52, 53, 54 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Tên và ý nghĩa từng biển báo giao thông đường bộ có trong các hình:

Hình

Tên

Ý nghĩa

a

Biển báo cấm

Cấm rẽ trái

b

Biển báo nguy hiểm

Giao nhau có tín hiệu đèn

c

Biển báo cấm

Cấm xe đạp

d

Báo chỉ dẫn

Đi bộ

e

Báo chỉ dẫn

Bệnh viện

g

Báo chỉ dẫn

Cầu vượt qua đường

Công nghệ lớp 3 trang 54 Vận dụng

Giải Công nghệ lớp 3 trang 54 Câu hỏi: Em hãy làm 1 trong 2 mô hình biển báo giao thông đường bộ sau đây:

Công nghệ lớp 3 Bài 8: Làm biển báo giao thông trang 51, 52, 53, 54 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

- Bước 1: Vẽ và cắt hình tam giác có cạnh 5 cm trên giấy bìa cứng và giấy thủ công màu đỏ

- Bước 2: Dán tam giác màu vàng có cạnh 4 cm lên hình tam giác màu đỏ có cạnh 5 cm

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: