Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 sách Chân trời sáng tạo hay, đầy đủ nhất sẽ giúp có thêm tài liệu tham khảo và dễ dàng làm bài tập về nhà môn Công nghệ lớp 3.

Giải Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi

1. Đồ chơi quanh em

Công nghệ lớp 3 trang 65 Khám phá

Giải Công nghệ lớp 3 trang 56 Câu hỏi: Em hãy nêu tên và cách sử dụng những đồ chơi có trong các hình dưới đây.

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Nêu tên và cách sử dụng những đồ chơi có trong các hình:

Hình

Tên trò chơi

Cách sử dụng

a

Xếp hình

Xếp các chi tiết thành những hình khác nhau theo trí tưởng tượng của em

b

Rubic

Xoay sao cho tất cả các ô trên cùng một mặt phải cùng màu.

c

Đá bóng

Điều khiển các cầu thủ tham gia chơi bóng

e

Đoàn tàu

Nối các toa tàu thành hàng và di chuyển

g

Lắp ghép thủ công

Cắt các chi tiết để làm đồ chơi  

2. Em hãy tính chi phí cho đồ chơi tự làm

Công nghệ lớp 3 trang 61 Khám phá

Giải Công nghệ lớp 3 trang 61 Câu hỏi: Em hãy tính tổng chi phí mua vật liệu để làm một mô hình xe bằng giấy bìa cứng chạy bằng lực đẩy của hơi bóng bay như mô tả dưới đây.

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Tính tổng chi phí mua vật liệu để làm một mô hình xe bằng giấy bìa cứng chạy bằng lực đẩy của hơi bóng bay như mô tả

Vật liệu

Hình

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

Giấy bìa cứng khổ A4

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

2

2000

4000

Que gỗ(tre) chiều dài 10cm, đường kính 4mm

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

2

500

1000

Ống hút giấy đường kính 12mm, dài 12cm

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

2

500

1000

Ống hút giấy đường kính 6mm, dài 8cm

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

2

500

1000

Bóng bay

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

1

1000

1000

Chi phí khác (băng dính, keo dán, bút màu, vật liệu phụ khác)

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

3000

3000

Tổng

11000

Công nghệ lớp 3 trang 62 Luyện tập

Giải Công nghệ lớp 3 trang 62 Câu hỏi: Hãy chọn một đồ chơi có trong hình ảnh minh họa dưới đây và giới thiệu với bạn tên gọi, cách sử dụng đồ chơi đó.

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

* Em chọn đồ chơi ở hình g

* Tên gọi của đồ chơi: logo

* Cách sử dụng đồ chơi: có rất nhiều các mảnh ghép, người chơi sẽ căn cứ vào sự sáng tạo của mình để tạo ra những khối hình khác nhau.

Công nghệ lớp 3 trang 62 Vận dụng

Giải Công nghệ lớp 3 trang 62 Câu hỏi: Hãy chọn một đồ chơi mà em thích để làm và tính toán chi phí vật liệu cho đồ chơi đó (có thể chọn theo gợi ý dưới đây)

Công nghệ lớp 3 Bài 9: Làm đồ chơi trang 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 | Chân trời sáng tạo

Trả lời:

* Em chọn làm đồ chơi: chong chóng

* Tính toán chi phí làm đồ chơi chong chóng:

Vật liệu

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

Giấy bìa màu

4

2000

4000

Que gỗ (tre)

1

500

500

Chốt

1

500

500

Tổng

5000

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: