Công nghệ lớp 3 Ôn tập phần 2: Thủ công kĩ thuật trang 65 - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Công nghệ lớp 3 Ôn tập phần 2: Thủ công kĩ thuật trang 65 sách Chân trời sáng tạo hay, đầy đủ nhất sẽ giúp có thêm tài liệu tham khảo và dễ dàng làm bài tập về nhà môn Công nghệ lớp 3.

Giải Công nghệ lớp 3 Ôn tập phần 2: Thủ công kĩ thuật

Công nghệ lớp 3 trang 65 Ôn tập

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 1: Em hãy nêu ý nghĩa của biển báo giao thông?

Trả lời:

Ý nghĩa của biển báo giao thông:

Hướng dẫn người và phương tiện giao thông tham gia đúng luật.

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 2: Em hãy nêu các bước làm thước kẻ bằng giấy?

Trả lời:

Các bước làm thước kẻ bằng giấy?

- Bước 1: Cắt 4 hình chữ nhật có kích thước 3cm x 21cm giống nhau:

+ 2 hình bằng giấy bìa cứng

+ 2 hình bằng giấy màu thủ công

- Bước 2:

+ Dán 2 hình chữ nhật bằng bìa cứng lại với nhau để làm thân thước.

+ Dán 2 hình chữ nhật bằng thân thước để trang trí

- Bước 3: Vạch dấu cho thước kẻ theo thước mẫu bằng bút chì

- Bước 4: Tô đậm lại các vạch dấu và ghi số cho thước kẻ.

- Bước 5: Kiểm tra lại thước kẻ đã làm theo yêu cầu.

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 3: Em hãy nêu các bước làm biển báo giao thông?

Trả lời:

Các bước làm biển báo giao thông có mô hình như sau:

Công nghệ lớp 3 Ôn tập phần 2: Thủ công kĩ thuật trang 65 | Chân trời sáng tạo

- Bước 1: Vẽ và cắt hình tam giác có cạnh 5 cm trên giấy bìa cứng và giấy thủ công màu đỏ

- Bước 2: Dán tam giác màu vàng có cạnh 4 cm lên hình tam giác màu đỏ có cạnh 5 cm

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 4: Em hãy nêu các bước làm mô hình xe bằng giấy chạy bằng lực đẩy của hơi bóng bay.

Trả lời:

- Bước 1: Cắt bìa các-tông thành một hình chữ nhật kích thước 7,5 x 15 cm

- Bước 2: Cắt hai đoạn ống hút dài 7,5 cm

- Bước 3: Dùng băng dính dán hai đoạn ống hút vào miếng bìa.

- Bước 4: Cắt hai que xiên gỗ thành hai đoạn dài 10 cm

- Bước 5: Luồn hai đoạn que xiên vào hai ống hút.

- Bước 6: Làm bánh xe

- Bước 7: Gắn bánh xe vào que xiên

- Bước 8: Cho một chiếc ống hút vào quả bóng bay và dán cố định.

- Bước 9: Dán chiếc ống hút có gắn bóng bay lên sàn xe

- Bước 10: Cho xe chạy

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 5: Em hãy kể tên những dụng cụ cần thiết được sử dụng để làm đồ dùng học tập, mô hình biển báo giao thông và đồ chơi.

Trả lời:

* Những dụng cụ cần thiết được sử dụng để làm đồ dùng học tập:

Kéo, keo dán, băng dính, thước, giấy bìa, giấy màu

* Những dụng cụ cần thiết được sử dụng để làm mô hình biển báo giao thông:

Kéo, keo dán, băng dính, thước, giấy bìa, giấy màu, gỗ

* Những dụng cụ cần thiết được sử dụng để làm đồ chơi:

Kéo, keo dán, băng dính, thước, giấy bìa, giấy màu, dây buộc

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 6: Em hãy kể tên những vật liệu cần thiết được sử dụng để làm mô hình xe bằng giấy chạy bằng lực đẩy của hơi bóng bay.

Trả lời:

Những vật liệu cần thiết được sử dụng để làm mô hình xe bằng giấy chạy bằng lực đẩy của hơi bóng bay:

- Giấy bìa cứng

- Ống hút

- Bóng bay

- Băng dính

- Que gỗ

Giải Công nghệ lớp 3 trang 65 Câu 7: Em hãy nêu các bước cơ bản để làm một sản phẩm thủ công.

Trả lời:

Các bước cơ bản để làm một sản phẩm thủ công là:

- Cắt giấy

- Luồn que

- Dán giấy

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: