Giải Công nghệ 7 Bài 1: Giới thiệu chung về trồng trọt - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Bài 1: Giới thiệu chung về trồng trọt sách Cánh diều hay, ngắn gọn, bám sát sgk chương trình mới hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn Công nghệ 7 Bài 1.

Giải bài tập Công nghệ 7 Bài 1: Giới thiệu chung về trồng trọt

1. Vai trò và triển vọng của trồng trọt

2. Các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam

3. Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam

4. Trồng trọt công nghệ cao

5. Một số ngành nghề trong trồng trọt

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: