Giải Công nghệ 7 Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng sách Cánh diều hay, ngắn gọn, bám sát sgk chương trình mới hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn Công nghệ 7 Bài 6.

Giải bài tập Công nghệ 7 Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng

1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng

2. Thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng

3. Những công việc chăm sóc cây rừng

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: