Giải Công nghệ 7 Bài 5: Trồng cây rừng - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Bài 5: Trồng cây rừng sách Cánh diều hay, ngắn gọn, bám sát sgk chương trình mới hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn Công nghệ 7 Bài 5.

Giải bài tập Công nghệ 7 Bài 5: Trồng cây rừng

1. Mục đích của việc trồng cây rừng

2. Thời vụ trồng

3. Làm đất trồng cây rừng

4. Trồng rừng bằng cây con

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: