Giải Công nghệ 7 Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn, bám sát chương trình mới sgk hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn Công nghệ 7 Bài 10.

Giải bài tập Công nghệ 7 Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi

1. Vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi

2. Chăn nuôi vật nuôi

3. Vệ sinh trong chăn nuôi

Luyện tập

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: