Giải Công nghệ 7 Bài 12: Ngành thuỷ sản ở Việt Nam - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Bài 12: Ngành thuỷ sản ở Việt Nam sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn, bám sát chương trình mới sgk hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn Công nghệ 7 Bài 12.

Giải bài tập Công nghệ 7 Bài 12: Ngành thuỷ sản ở Việt Nam

1. Vai trò của ngành thuỷ sản trong nên kinh tế Việt Nam

2. Một số thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam

Luyện tập

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: