Giải Công nghệ 7 Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản - Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản sách Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn, bám sát chương trình mới sgk hy vọng rằng sẽ giúp học sinh lớp 7 dễ dàng soạn, trả lời câu hỏi và học tốt hơn Công nghệ 7 Bài 14.

Giải bài tập Công nghệ 7 Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

1. Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

2. Biện pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Luyện tập

Vận dụng

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: