X

Giải bài tập Sinh học 11

Sinh học 11 Bài 13 (ngắn nhất): Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit


Sinh học 11 Bài 13 (ngắn nhất): Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Để giúp bạn học tốt môn Sinh học 11, phần dưới là danh sách các bài Giải bài tập Sinh học 11 Bài 13 (ngắn nhất): Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit.

1.Thí nghiệm:

a) Chiết rút diệp lục: Cân khoảng 0,2g các mẫu lá đã loại bỏ cuống lá và gân chính. Nếu không có cân thích hợp thì lấy khoảng 20 – 30 lát cắt mỏng ngang lá (không có gân chính).

- Dùng kéo cắt ngang lá thành từng lát cắt thật mỏng để có nhiều tế bào bị hư hại.

- Gắp bỏ những lát cắt đó vào trong cốc đã khi nhãn (thí nghiệm và đối chứng), với khối lượng (số lượng lát cắt) tương đương nhau.

- Dùng ống đong lấy 20ml cồn, rồi rót lượng cồn đó vào cốc thí nghiêm.

Lấy 20ml nước sạch rót vào cốc đối chứng. Nước cũng như cồn phải ngập mẫu vật.

- Để các cốc chứa mẫu 20 - 25 phút.

b) Chiết rút carotenoit:

-Tiến hành chiết rút carotenoit từ lá vàng; quả và củ tương tự như chiết rút diệp lục.

2.Kết quả:

- Sau thời gian chiết rút (sau 20 – 25 phút), cẩn thận nghiêng các cốc, rót dung dịch thu được (không cho mẫu thí nghiệm dính vào) vào các ống đong hoặc ống nghiệm trong suốt.

- Quan sát dung dịch chiết rút được từ các cơ quan khác nhau của cây từ ống thí nghiệm và đố chứng, điền kết quả vào bảng:

Nội dung Chiết rút diệp lục Chiết rút carotenoit
Cốc thí nghiệm Cốc đối chứng Cốc thí nghiệm Cốc đối chứng
Hóa chất Cồn Nước cất Cồn Nước
Mẫu vật Lá xanh Lá xanh Lá, quả, củ… Lá, quả, củ…
Kết quả dịch chiết Xanh Trong, không màu Đỏ, vàng… Trong, không màu

3. Kết luận:

Diệp lục và carotenoit tan trong dung dịch cồn; nhưng không tan trong nước → Sử dụng cồn có thể phát hiện và chiết rút các sắc tố có trong các cơ quan của cây.

Xem thêm các bài Giải bài tập sgk Sinh học 11 hay, ngắn gọn khác:

Mục lục Giải bài tập Sinh học 11:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.