X

Giải bài tập Sinh học 6

Bài 3 trang 82 Sinh học 6


Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 3 trang 82 Sinh học 6: Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nới khác người ta phải chọn ngày râm và tỉa bớt lá hoặc cắt ngọn?

Trả lời

Khi đánh cây đi trồng cần chọn ngày râm mát hoặc tỉa bớt lá vì khi bị đánh đi, rễ của cây bị tổn thương dẫn đến giảm khả năng hút nước nên phải làm như vậy để giảm thoát hơi nước ở lá.

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: