Bài 1-2-3-4 trang 5 SBT Vật Lí 6


Bài 1-2-3-4 trang 5 SBT Vật Lí 6

Bài 1-2.1 trang 5 SBT Vật Lí 6: Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

Giới hạn do (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình 1-2.1 là:

A. 1m và 1mm.

B. 10dm và 0,5cm.

C. 100cm và 1cm.

D. 100cm và 0,2cm.

Bài 1-2.1 trang 5 SBT Vật Lí 6 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 6

Lời giải:

Chọn B

Vì thước có độ dài lớn nhất ghi trên thước là 100cm = 10dm và độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước là: 1:2 = 0,5 cm

Bài 1-2.2 trang 5 SBT Vật Lí 6: Trong số các thước dưới đây , thước nào thích hợp nhất để đo độ dài sân trường em?

A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm

B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm

C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm

D. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm

Lời giải:

Chọn B

Vì độ dài của sân trường tương đối lớn, khoảng vài chục mét nên dùng thước cuộn có GHĐ lớn nhất để đo chiều dài sân trường với số lần đo ít nhất.

Bài 1-2.3 trang 5 SBT Vật Lí 6: Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của các thước trong hình 1-2.2.

Bài 1-2.3 trang 5 SBT Vật Lí 6 | Giải sách bài tập Vật Lí lớp 6

Lời giải:

a) GHĐ là 10cm và ĐCNN là 0,5cm

b) GHĐ là 10cm và ĐCNN là 1mm.

Bài 1-2.4 trang 5 SBT Vật Lí 6: Hãy chọn thước đo thích hợp để đo các độ dài ghi trong bảng và giải thích sự lựa chọn của em.

Thước đo độ dàiĐộ dài cần đo
1. Thước thẳng có GHD 1.5m và ĐCNN 1cmA. A. Bề dày cuốn vật lí 6
2. Thước dây có GHĐ và ĐCNN 0,5cmB. Độ dài lớp học của em
3. Thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mmC. Chu vi miệng cốc

Lời giải:

- Chọn thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cm để đo chiều dài lớp học của em, vì độ dài lớp học tương đối lớn, khoảng vài mét nên dùng thước có GHĐ lớn nhất để đo chiều dài lớp học với số lần đo ít nhất.

- Chọn thước dây có GHĐ 1m và ĐCNN 0,5cm để đo chu vi miệng cốc, vì chu vi miệng cốc là dộ dài cong nên chọn thước dây để đo sẽ chính xác hơn.

- Chọn thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm để đo bề dày cuốn Vật lí 6, vì bề dày của cuốn sách nhỏ, nên dùng thước có ĐCNN càng nhỏ càng thì việc đo và kết quả đo sẽ càng dễ và chính xác hơn.

Xem thêm các bài Giải sách bài tập Vật Lí 6 khác:

Mục lục Giải sách bài tập Vật Lí 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.