X

Giải vở bài tập Toán 5

Vở bài tập Toán lớp 5 | Giải Vở bài tập Toán lớp 5 | Giải VBT Toán 5 Tập 1, Tập 2 hay nhất


Qua lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 giúp học sinh làm bài tập trong VBT Toán 5 một cách dễ dàng từ đó học tốt môn Toán 5 hơn.

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 5

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

2. Phép trừ

3. Phép nhân

4. Phép chia

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

III - Ôn tập về hình học

IV - Ôn tập về giải toán