Sách lớp 1 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF


Haylamdo biên soạn bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF Sách lớp 1 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, vở bài tập, sách giáo viên lớp 1 Chân trời sáng tạo. Mời các bạn đón xem:

Bộ sách lớp 1 Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn học

A/ Xem sách online từng môn học


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Toán

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/

Bước 2: Chọn mục Lớp 1, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

 Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Toán: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/230

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào Toán 1 

Xem pdf sách Toán 1 tập 1

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGK Toán 1– Chân trời sáng tạo 

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Toán 1 

Xem pdf sách giáo viên Toán 1 

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Toán 1- Chân trời sáng tạo

II. Tải PDF sách Toán 1 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: Tìm Kiếm - toán 1 chân trời (sachhoc.com) → Click vào Download 

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

Sách giáo khoa toán 1 (Chân trời sáng tạo) (sachhoc.com)

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Sách Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Toán 1 - Chân trời sáng tạo


Xem trực tuyến, tải PDF - môn Tiếng Việt

* Hướng dẫn cách xem trực tuyến và tải PDF sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo

I. Cách xem trực tuyến Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo 

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien?classes=4&book_group=1 

Bước 2: Chọn mục Lớp 1, chọn Xem ngay Chân trời sáng tạo 

 Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn chọn sách Môn Tiếng Việt: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/237

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, hoặc sách bài tập để xem.

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

a. Sách giáo khoa (Sách học sinh): Nhấn vào Tiếng Việt 1 tập 1 hoặc Tiếng Việt 1 tập 2

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem pdf SGK Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo Tập 1: 

https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tiếng Việt 1 tập 1

Xem pdf Tiếng Việt 1– Chân trời sáng tạo Tập 2: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGK Tiếng Việt 1 tập 2

b. Sách giáo viên: Nhấn vào SGV Tiếng Việt 1 tập 1 hoặc SGV Tiếng Việt 2

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem pdf SGV Tiếng việt 1 tập 1: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Tiếng Việt 1 tập 1

Xem SGV Tiếng việt 1 tập 2: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SGV Tiếng Việt 1 tập 2

c. Sách bài tập: Nhấn vào SBT Tiếng Việt 1 tập 1 hoặc SBT Tiếng Việt 1 tập 2

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem pdf SBT Tiếng Việt 1 tập 1: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Tiếng Việt 1 tập 1

Xem pdf SBT Tiếng Việt 1 tập 2: https://taphuan.nxbgd.vn/giao-vien/tap-huan/231 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

SBT Tiếng Việt 1 tập 2

II. Tải PDF sách Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo

Bước 1: Các bạn truy cập vào link sau: Tìm Kiếm - tiếng việt 1 chân trời (sachhoc.com) → Click vào Download 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 2: Nhấn vào Click link download ebook tại đây

Sách giáo khoa Tiếng việt 1 tập 1,2 (Chân trời sáng tạo) (sachhoc.com)

Tải SGK Tiếng Việt 1 tập 1 – Chân trời sáng tạo: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tải SGK Tiếng Việt 1 tập 2 – Chân trời sáng tạo: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Bước 3:  Mở sách đã tải về máy để xem và đọc.

Tiếng việt 1 tập 1:

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Tiếng việt 1 tập 2: 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo | Xem online, tải PDF

Xem thêm cách xem online, tải PDF các bộ sách mới khác: