Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF


Haylamdo biên soạn bài viết hướng dẫn chi tiết cách xem trực tuyến và cách tải PDF Sách lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. Qua bài viết này các bạn dễ dàng xem được trọn bộ sách giáo khoa, vở bài tập, sách giáo viên lớp 3 Kết nối tri thức. Mời các bạn đón xem:

Bộ sách lớp 3 Kết nối tri thức

A/ Xem sách online từng môn học

B/ Lời giải bài tập

Xem online sách lớp 3 Kết nối tri thức

Bước 1: Thầy cô truy cập vào trang web Tập huấn nhà xuất bản Giáo dục https://taphuan.nxbgd.vn/ 

Bước 2: Chọn mục Lớp 3, chọn Xem ngay Kết nối tri thức với cuộc sống 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bước 3: Nhấn vào chọn sách cần tìm, ví dụ Môn Tiếng Việt 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bước 4: Kéo xuống phần Tài liệu sách điện tử, chọn sách học sinh, sách giáo viên, sách bài tập để xem.

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bước 5: Lúc này thầy cô sẽ xem, đọc online được sách cần tìm. Ví dụ SHS Tiếng Việt 3 – Tập 1 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

* Link xem trực tuyến từng môn học lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Tải PDF sách lớp 3 Kết nối tri thức

Ngoài ra thầy cô có thể xem, đọc online và tải file sách dưới dạng pdf các lớp 3, 7, 10 của từng bộ sách trên trang Blogtailieu.com. Cụ thể cách xem và tải như sau: 

* Link tải pdf bộ sách:

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ https://blogtailieu.com/ 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bước 2: Kích chọn mục SGK, SGV, SBT → chọn Sách giáo khoa (hoặc Sách bài tập, Sách giáo viên) → Chọn Lớp 3 mới (hoặc Lớp 10 mới, …) → Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 3, …Từ đó, trang web sẽ hiện ra các mục sách cần tìm. Thầy cô bấm vào chọn sách, ví dụ Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2 Kết nối

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bước 3: Kích vào Tải xuống pdf. File sách sẽ được tải trực tiếp về máy. 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

- Thầy cô cũng có thể tải các sách khác trong cùng một bộ sách ở Danh mục sách phía trên: 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Bước 4: Mở sách đã tải về máy để xem và đọc. 

Sách lớp 3 Kết nối tri thức đầy đủ các môn học | Xem online, tải PDF

Xem thêm cách xem online, tải PDF các bộ sách mới khác: