Sách bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo | Giải sách bài tập Công nghệ 6 hay nhất | Giải SBT Công nghệ 6


Loạt bài giải Sách bài tập Công nghệ lớp 6 bộ sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết được các Giáo viên biên soạn bám sát sách bài tập Công nghệ 6 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Công nghệ 6.

Mục lục Giải sách bài tập Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

Sách bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo | Giải sách bài tập Công nghệ 6 hay nhất

Chương 1: Nhà ở

Chương 2: Bảo quản và chế biếm thực phẩm

Chương 3: Trang phục và thời trang

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình