X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 10 trang 33 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 10 trang 33 trong Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập SBT Lịch sử 10.

Giải SBT Lịch sử 10 trang 33 Cánh diều

Câu 4 trang 33 SBT Lịch sử 10: Yếu tố văn hoá nào sau đây giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá giữa phương Tây với Đông Nam Á?

A. Lễ hội.

B. Ngôn ngữ.

C. Kiến trúc.

D. Văn học.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 5 trang 33 SBT Lịch sử 10: Một trong những yếu tố tác động đến sự khủng hoảng và suy vong của nhiều quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX là

A. sự du nhập của Thiên Chúa giáo.

B. quá trình xâm nhập của các nước phương Tây.

C. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo.

D. sự bành trướng và xâm lược của Trung Hoa.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 6 trang 33 SBT Lịch sử 10: Quá trình xâm nhập của các nước phương Tây vào Đông Nam Á được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?

A. Bồ Đào Nha đánh chiếm Ma-lắc-ca.

B. Pháp đánh chiếm Đông Dương.

C. Tây Ban Nha đánh chiếm Philíppin.

D. Anh đánh chiếm Miến Điện.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 7 trang 33 SBT Lịch sử 10: Thánh lễ Thiên Chúa giáo đầu tiên ở Đông Nam Á diễn ra ở quốc gia nào sau đây?

A. Xingapo.

B. Malayxia.

C. Philíppin.

D. Inđônêxia.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 8 trang 33 SBT Lịch sử 10: Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?

A. Thờ cúng tổ tiên.

B. Thờ thần tự nhiên.

C. Thờ thần động vật.

D. Thờ Chúa trời.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Câu 9 trang 33 SBT Lịch sử 10: Chữ viết của Trung Hoa có ảnh hưởng lớn đến chữ viết của quốc gia nào sau đây?

A. Khơ-me.

B. Malayxia.

C. Việt Nam.

D. Campuchia.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Câu 10 trang 33 SBT Lịch sử 10: Thành tựu văn học tiêu biểu của Malayxia thời kì cổ - trung đại là tác phẩm

A. Đẻ đất đẻ nước.

B. Truyện sử Me-lay-u.

C. Pơ-rắc Thon.

D. Pun-hơ Nhan-hơ.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Câu 11 trang 33 SBT Lịch sử 10: Kiến trúc nào sau đây được coi là biểu tượng văn hoá thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở các địa hình khác nhau của cư dân Đông Nam Á?

A. Nhà sàn.

B. Nhà trên sông.

C. Nhà trệt.

D. Nhà mái bằng.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: