X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 10 trang 32 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 10 trang 32 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập SBT Lịch sử 10.

Giải SBT Lịch sử 10 trang 32 Cánh diều

Câu 14 trang 32 SBT Lịch sử 10: Dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi trong bảng dưới đây để thấy được ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.

What

(cái gì?)

Who

(Ai?)

Where

(Ở đâu?)

Why

(Tại sao?)

When

(Khi nào?)

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Ai đã đưa văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện đậm nét tại những nước nào?

Tại sao văn hóa Ấn Độ được cư dân Đông Nam Á đón nhận?

Văn hóa Ấn Độ được truyền bá đến Đông Nam Á vào thời gian nào?

.......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

Lời giải:

What

(cái gì?)

Who

(Ai?)

Where

(Ở đâu?)

Why

(Tại sao?)

When

(Khi nào?)

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Ai đã đưa văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á

Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới Đông Nam Á được thể hiện đậm nét tại những nước nào?

Tại sao văn hóa Ấn Độ được cư dân Đông Nam Á đón nhận?

Văn hóa Ấn Độ được truyền bá đến Đông Nam Á vào thời gian nào?

Chữ viết, văn học, tôn giáo, nghệ thuật

Thương nhân và các nhà truyền giáo

Phù Nam,

Chăm-pa, Campuchia, Lào,

Inđônêxia;

Malayxia

Vì có nhiều nét tương đồng với văn hóa bản địa; các vương triều ở Đông Nam Á có chính sách tạo điều kiện cho văn hóa Ấn Độ phát triển

Trong những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên

Câu 1 trang 32 SBT Lịch sử 10: Một trong những biểu hiện trong tiến trình phát triển của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X là

A. một số quốc gia nhỏ trước đây bị thôn tính hoặc hợp nhất lại với nhau thành những nước lớn hơn.

B. sự xâm nhập và lan tỏa của Hồi giáo đã tạo nên những sắc thái mới cho văn minh trong khu vực.

C. Vương quốc Phù Nam trở thành vương quốc hùng mạnh bậc nhất khu vực.

D. sự hoàn thiện của các nhà nước quân chủ với nền kinh tế phát triển thịnh đạt.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 2 trang 32 SBT Lịch sử 10: Trong khoảng thời gian từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X, thành tựu nổi bật nhất của văn minh Đông Nam Á là

A. sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước.

B. hình thành các quốc gia thống nhất và lớn mạnh.

C. các quốc gia phát triển đến thời kì cực thịnh.

D. các quốc gia có nhiều chuyển biến mới về văn hoá.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Câu 3 trang 32 SBT Lịch sử 10: Yếu tố văn hoá mới bên ngoài du nhập vào và có tác động tới sự chuyển biến về văn hoá ở Đông Nam Á trong khoảng thế kỉ X- XV là

A. Phật giáo,

B. Hin-đu giáo.

C. Hồi giáo.

D. Thiên Chúa giáo.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: