X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Giải SBT Lịch sử 10 trang 34 Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải SBT Lịch sử 10 trang 34 trong Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập SBT Lịch sử 10.

Giải SBT Lịch sử 10 trang 34 Cánh diều

Câu 12 trang 34 SBT Lịch sử 10: Dựa vào kiến thức đã học, hãy thể hiện nội dung cơ bản của các giai đoạn phát triển văn minh Đông Nam Á thời kì cổ-trung đại trên trục thời gian theo mẫu sau:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy thể hiện nội dung cơ bản của các giai đoạn phát triển văn minh

Lời giải:

(*) Sơ đồ: Các giai đoạn phát triển văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Dựa vào kiến thức đã học, hãy thể hiện nội dung cơ bản của các giai đoạn phát triển văn minh

Câu 13 trang 34 SBT Lịch sử 10: Dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi về thành tựu tín ngưỡng, tôn giáo của nền văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại theo mẫu sau:

Know

(Biết gì?)

Want

(Muốn biết gì?)

Learn

(Học được gì?)

How

(Tìm hiểu thêm như thế nào?)

Em biết gì về tín ngưỡng, tôn giáo Đông Nam Á?

Em muốn biết gì về tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu ở Đông Nam Á

Em học được gì về tín ngưỡng, tôn giáo Đông Nam Á?

Em có thể tìm hiểu thêm về tín ngưỡng, tôn giáo Đông Nam Á như thế nào?

Lời giải:

Know

(Biết gì?)

Want

(Muốn biết gì?)

Learn

(Học được gì?)

How

(Tìm hiểu thêm như thế nào?)

- Tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên; sùng bái tự nhiên; phồn thực

- Tôn giáo: du nhập Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo; Thiên Chúa giáo…

- Muốn biết về: cơ sở hình thành của các tín ngưỡng bản địa ở Đông Nam Á

- Muốn biết: vì sao cư dân Đông Nam Á tiếp nhận nhiều tôn giáo từ nước ngoài...

Đông Nam Á là nơi hội tụ các tôn giáo lớn của thế giới là: Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo; Thiên Chúa giáo…

- Đọc sách, báo

- Tra cứu thông tin trên Internet

- Tìm hiểu thông qua thực tế đời sống

Câu 14 trang 34 SBT Lịch sử 10: Hãy ghép các công trình kiến trúc ở cột A với các quốc gia Đông Nam Á ở cột B sao cho phù hợp.

Hãy ghép các công trình kiến trúc ở cột A với các quốc gia Đông Nam Á ở cột B sao cho phù hợp

Lời giải:

Ghép nối:

1 - B

2 - D

3 - E

4 - C

5 - A

6 - H

7 - L

8 - K

9 - G

10 - I

Lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: