X

Giải Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Toán lớp 3 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 3 | Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 | Giải bài tập Toán lớp 3 hay nhất | Toán lớp 3 KNTT


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tập 1 và Tập 2 hay, chi tiết nhất được biên soạn bám sát chương trình mới sgk Toán lớp 3. Hy vọng với Giải Toán lớp 3 sẽ giúp phụ huynh dễ dàng học cùng con và giúp các bạn học sinh lớp 3 nắm được cách làm bài, từ đó đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 3.

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối

Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100

Chủ đề 5: Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ

Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trang phạm vi 1000

Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1

Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 2

Chủ đề 8: Các số đến 10000

Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10000

Chủ đề 11: Các số đến 100000

Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100000

Chủ đề 13: Xem đồng hồ. Tháng - năm. Tiền Việt Nam

Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100000

Chủ đề 15: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm