X

500 bài văn mẫu lớp 12

Trọn bộ 500 bài văn mẫu lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021


Trọn bộ 500 bài văn mẫu lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Nhằm mục đích giúp học sinh củng cố kiến thức và đạt điểm cao trong các bài thi môn Ngữ văn lớp 12, tài liệu Trọn bộ 500 bài văn mẫu lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021 gồm các bài dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy, các bài văn phân tích tác phẩm, nghị luận xã hội giúp bạn viết bài văn hay, đủ ý hơn.

Trọn bộ 500 bài văn mẫu lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Tuyên Ngôn Độc Lập

Việt Bắc

Đất nước

Sóng

Đàn ghi ta của Lor-ca

Người lái đò Sông Đà

Ai đã đặt tên cho dòng sông

Vợ chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền ngoài xa

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)

Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tây tiến

Việt Bắc

Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Tiếng hát con tàu

Đò lèn

Sóng

Đàn ghi ta của Lor-ca

Bác ơi!

Tự do

Người lái đò sông đà

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Vợ Nhặt (Kim Lân)

Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

Thuốc (Lỗ Tấn)

Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)