Hai điểm A, B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau


Câu hỏi:

Hai điểm A, B nằm trên cùng bán kính của một vô lăng đang quay đều cách nhau 20 cm. Điểm A ở phía ngoài có vận tốc vA = 0,6 m/s, còn điểm B có vận tốc v­B = 0,2 m/s. Tính vận tốc góc của vô lăng và khoảng cách từ điểm B đến trục quay.

A. 2 (rad/s); 0,1 m.         

B. 1 (rad/s); 0,2 m.

C. 3 (rad/s); 0,2 m.

D. 0,2 (rad/s); 3 m.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Theo bài ra ta có rA=rB+0,2

Theo bài ra ta có: vA=rAω=(rB+0,2)ω=0,6(1)

vB=rBω=0,2(2)

Lập tỉ số 12=rB+0,2rB=0,60,2=3rB=0,1m

Thay vào (2) 0,1.ω=0,2ω=2(rad/s)

Xem thêm các câu hỏi khác:

Câu 1:

Chọn ý sai. Chuyển động tròn đều có

Xem lời giải »


Câu 2:

Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính R, tốc độ dài là v, tốc độ góc là ω. Gia tốc hướng tâm có biểu thức:

Xem lời giải »


Câu 3:

Chọn phát biểu sai.

Xem lời giải »


Câu 4:

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là?

Xem lời giải »


Câu 5:

Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm. Tính tốc độ dài của đầu kim phút?

Xem lời giải »


Câu 6:

Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300 vòng/phút. Tính tốc độ góc, chu kì, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10 cm, lấy g = 10 m/s2.

Xem lời giải »


Câu 7:

Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều tăng hay giảm bao nhiêu nếu vận tốc góc giảm còn một nửa nhưng bán kính quỹ đạo tăng 2 lần.

Xem lời giải »


Câu 8:

Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì

Xem lời giải »