X

Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều

Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều hay, ngắn gọn


Haylamdo sưu tầm và biên soạn lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Công nghệ lớp 10.

Mục lục Tóm tắt Lý thuyết Công nghệ 10 Cánh diều

Lý thuyết Công nghệ trồng trọt 10

Lý thuyết Chủ đề 1: Giới thiệu chung về trồng trọt

Lý thuyết Chủ đề 2: Đất trồng

Lý thuyết Chủ đề 3: Phân bón

Lý thuyết Chủ đề 4: Công nghệ giống cây trồng

Lý thuyết Chủ đề 5: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Lý thuyết Chủ đề 6: Kĩ thuật trồng trọt

Lý thuyết Chủ đề 7: Trồng trọt công nghệ cao

Lý thuyết Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Lý thuyết Thiết kế và công nghệ 10

Lý thuyết Chủ đề 1: Khái quát về công nghệ

Lý thuyết Chủ đề 2: Đổi mới công nghệ

Lý thuyết Chủ đề 3: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Lý thuyết Chủ đề 4: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Lý thuyết Chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Cánh diều các môn học hay khác: