Trắc nghiệm Chủ đề 5: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng Trắc nghiệm Bài 12: Tác hại của sâu, bệnh đối với cây trồng Trắc nghiệm Bài 13: Sâu hại cây trồng Trắc nghiệm Bài 14: Bệnh hại cây trồng Trắc nghiệm Bài 15: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 5: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng Trắc nghiệm Chủ đề 6: Kĩ thuật trồng trọt Trắc nghiệm Bài 16: Quy trình trồng trọt Trắc nghiệm Bài 17: Ứng dụng cơ giới hoá trong trồng trọt Trắc nghiệm Bài 18: Ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm trồng trọt Trắc nghiệm Bài 19: Lập kế hoạch và tính toán chi phí trồng trọt Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 6: Kĩ thuật trồng trọt Trắc nghiệm Chủ đề 7: Trồng trọt công nghệ cao Trắc nghiệm Bài 20: Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao Trắc nghiệm Bài 21: Công nghệ trồng cây không dùng đất Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 7: Trồng trọt công nghệ cao Trắc nghiệm Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt Trắc nghiệm Bài 22: Những vấn đề chung về bảo vệ môi trường trong trồng trọt Trắc nghiệm Bài 23: Công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường và xử lí chất thải trồng trọt Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt Trắc nghiệm Chủ đề 1: Khái quát về công nghệ Trắc nghiệm Bài 1: Khoa học, kĩ thuật và công nghệ Trắc nghiệm Bài 2: Hệ thống kĩ thuật Trắc nghiệm Bài 3: Một số công nghệ phổ biến Trắc nghiệm Bài 4: Thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 1: Khái quát về công nghệ Trắc nghiệm Chủ đề 2. Đổi mới công nghệ Trắc nghiệm Bài 5: Các cuộc cách mạng công nghiệp Trắc nghiệm Bài 6: Ứng dụng của một số công nghệ mới Trắc nghiệm Bài 7: Đánh giá công nghệ Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 2: Đổi mới công nghệ Trắc nghiệm Chủ đề 3: Vẽ kĩ thuật cơ sở Trắc nghiệm Bài 8: Bản vẽ kĩ thuật và các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật Trắc nghiệm Bài 9: Hình chiếu vuông góc Trắc nghiệm Bài 10: Mặt cắt và hình cắt Trắc nghiệm Bài 11: Hình chiếu trục đo Trắc nghiệm Bài 12: Hình chiếu phối cảnh Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 3: Vẽ kĩ thuật cơ sở Trắc nghiệm Chủ đề 4: Vẽ kĩ thuật ứng dụng Trắc nghiệm Bài 13: Biểu diễn ren Trắc nghiệm Bài 14: Bản vẽ chi tiết Trắc nghiệm Bài 15: Bản vẽ lắp Trắc nghiệm Bài 16: Bản vẽ xây dựng Trắc nghiệm Bài 17: Vẽ kĩ thuật với sự hỗ trợ của máy tính Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 4: Vẽ kĩ thuật ứng dụng Trắc nghiệm Chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật Trắc nghiệm Bài 19: Vai trò, ý nghĩa và các nguyên tắc của hoạt động thiết kế kĩ thuật Trắc nghiệm Bài 20: Quy trình thiết kế kĩ thuật Trắc nghiệm Bài 21: Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ thuật Trắc nghiệm Bài 22: Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế Trắc nghiệm Ôn tập chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật

1000 Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều có đáp án


Tuyển chọn 1000 câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ gồm 2 phần Công nghệ trồng trọt và Thiết kế công nghệ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Công nghệ 10 từ đó đạt điểm cao trong bài thi Công nghệ lớp 10.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án - Cánh diều

Trắc nghiệm Chủ đề 1: Giới thiệu chung về trồng trọt

Trắc nghiệm Chủ đề 2: Đất trồng

Trắc nghiệm Chủ đề 3: Phân bón

Trắc nghiệm Chủ đề 4: Công nghệ giống cây trồng

Trắc nghiệm Chủ đề 5: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Trắc nghiệm Chủ đề 6: Kĩ thuật trồng trọt

Trắc nghiệm Chủ đề 7: Trồng trọt công nghệ cao

Trắc nghiệm Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Trắc nghiệm Chủ đề 1: Khái quát về công nghệ

Trắc nghiệm Chủ đề 2. Đổi mới công nghệ

Trắc nghiệm Chủ đề 3: Vẽ kĩ thuật cơ sở

Trắc nghiệm Chủ đề 4: Vẽ kĩ thuật ứng dụng

Trắc nghiệm Chủ đề 5: Thiết kế kĩ thuật

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Cánh diều các môn học hay khác: