X

Công nghệ 11 Kết nối tri thức

Công nghệ 11 Kết nối tri thức | Giải bài tập Công nghệ 11 (hay nhất, ngắn gọn) | Soạn Công nghệ 11 Kết nối tri thức


Haylamdo biên soạn và sưu tầm môn Công nghệ 11 Kết nối tri thức gồm hai cuốn sách: Công nghệ chăn nuôi 11 và Công nghệ Cơ khí 11. Với soạn, giải bài tập Công nghệ 11 hay nhất, ngắn gọn đầy đủ cả hai cuốn sách sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 11 từ đó học tốt môn Công nghệ 11.

Giải Công nghệ 11 Kết nối tri thức

Công nghệ cơ khí 11 Kết nối tri thức

Công nghệ chăn nuôi 11 Kết nối tri thức