Giải sgk Tiếng Anh 11 - Friends Global


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Tiếng Anh 11 Friends Global bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Friends Global 11 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 11.

Giải Tiếng Anh 11 Friends Global

Unit I: Introduction

Unit 1: Generations

Unit 2: Leisure time

Unit 3: Sustainable health

Unit 4: Home

Unit 5: Technology

Unit 6: High flyers

Unit 7: Artists

Unit 8: Cities

Để học tốt Tiếng Anh 11 Friends Global:

Xem thêm lời giải sgk lớp 11 Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải sgk lớp 11 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải sgk lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem online sách lớp 11 mới