X

Công nghệ 11 Cánh diều

Giải sgk Công nghệ 11 - Cánh diều


Môn Công nghệ 11 Cánh diều gồm hai cuốn sách: Công nghệ chăn nuôi 11 và Công nghệ Cơ khí 11. Với soạn, giải bài tập Công nghệ 11 hay nhất, ngắn gọn đầy đủ cả hai cuốn sách sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 11 từ đó học tốt môn Công nghệ 11.

Giải Công nghệ 11 Cánh diều

Công nghệ cơ khí 11 Cánh diều

Phần I: Cơ khí chế tạo

Phần II: Cơ khí động lực

Công nghệ chăn nuôi 11 Cánh diều

Xem thêm lời giải sgk lớp 11 Cánh diều hay khác:

Tài liệu Giáo án, Đề thi lớp 11 có đáp án hay khác:

Xem online sách lớp 11 mới