Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?


Giải Công nghệ lớp 7 Bài 4: Giới thiệu chung về rừng

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi tìm hiểu thêm trang 26 Công nghệ lớp 7 trong Bài 4: Giới thiệu chung về rừng. Với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Công nghệ 7.

Câu hỏi tìm hiểu thêm trang 26 Công nghệ lớp 7: Có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam?

Trả lời:

Có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới:

1. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (2000).

2. Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai (2001).

3. Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng (2004).

4. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà (2004).

5. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang (2006).

6. Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An (2007).

7. Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm (2009).

8. Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau (2009).

9. Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang (Đà Lạt) (2015).

10. Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (Ninh Thuận) (2021).

11. Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng (Gia Lai) (2021).

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: