Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?


Giải Công nghệ lớp 7 Bài 4: Giới thiệu chung về rừng

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu hỏi trang 27 Công nghệ lớp 7 trong Bài 4: Giới thiệu chung về rừng. Với lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Công nghệ 7.

Câu hỏi trang 27 Công nghệ lớp 7: Rừng ở nước ta được phân chia thành mấy loại?

Trả lời:

Rừng ở nước ta được phân chia thành 3 loại:

- Rừng đặc dụng: bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. Kiểu rừng này gồm có vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng văn hoá – lịch sử – môi trường.

- Rừng phòng hộ: sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lần biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

- Rừng sản xuất: được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ rừng thông, rừng bạch dàn, rừng keo.

Xem thêm lời giải bài tập Công nghệ lớp 7 Cánh diều hay, chi tiết khác: