X

Lý thuyết Địa Lí 10 Kết nối tri thức

Tóm tắt Lý thuyết Địa Lí 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn


Haylamdo sưu tầm và biên soạn lý thuyết Địa Lí 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Địa Lí lớp 10.

Mục lục Tóm tắt Lý thuyết Địa Lí 10 Kết nối tri thức

Phần một. Một số vấn đề chung

Lý thuyết Chương 1: Sử dụng bản đồ

Phần hai. Địa lí tự nhiên

Lý thuyết Chương 2: Trái đất

Lý thuyết Chương 3: Thạch quyển

Lý thuyết Chương 4: Khí quyển

Lý thuyết Chương 5: Thủy quyển

Lý thuyết Chương 6: Sinh quyển

Lý thuyết Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội

Lý thuyết Chương 8: Địa lí dân cư

Lý thuyết Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Lý thuyết Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Lý thuyết Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

Lý thuyết Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

Lý thuyết Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức các môn học hay khác: