X

Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức

500 Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án, mới nhất


Với 500 câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 từ đó đạt điểm cao trong bài thi Địa Lí lớp 10.

Mục lục 500 Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 10 Kết nối tri thức có đáp án

Phần một. Một số vấn đề chung

Trắc nghiệm Chương 1: Sử dụng bản đồ

Phần hai. Địa lí tự nhiên

Trắc nghiệm Chương 2: Trái đất

Trắc nghiệm Chương 3: Thạch quyển

Trắc nghiệm Chương 4: Khí quyển

Trắc nghiệm Chương 5: Thủy quyển

Trắc nghiệm Chương 6: Sinh quyển

Trắc nghiệm Chương 7: Một số quy luật của vỏ địa lí

Phần ba. Địa lí kinh tế - xã hội

Trắc nghiệm Chương 8: Địa lí dân cư

Trắc nghiệm Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

Trắc nghiệm Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Trắc nghiệm Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

Trắc nghiệm Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

Trắc nghiệm Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Xem thêm soạn, giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức các môn học hay khác: