X

Giải bài tập Công nghệ 6

Công nghệ lớp 6 | Giải bài tập Công nghệ 6 hay và chi tiết nhất


Danh mục Giải bài tập Công nghệ 6

Các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 6 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Công nghệ 6 giúp bạn học giỏi môn Công nghệ lớp 6.

Chương 1: May mặc trong gia đình

Chương 2: Trang trí nhà ở

Chương 3: Nấu ăn trong gia đình

Chương 4: Thu, chi trong gia đình