X

Giải bài tập Công nghệ 8

Công nghệ lớp 8 | Giải bài tập Công nghệ 8 hay và chi tiết nhất


Danh mục Giải bài tập Công nghệ 8

Các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 8 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Công nghệ 8 giúp bạn học giỏi môn Công nghệ lớp 8.

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Phần 2: Cơ khí

Chương 3: Gia công cơ khí

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Phần 3: Kĩ thuật điện

Chương 6: An toàn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Chương 8: Mạng điện trong nhà