X

Giải bài tập Công nghệ 8

Công nghệ lớp 8 | Giải sgk Công nghệ lớp 8 (sách mới - hay, chi tiết)


Haylamdo giới thiệu lời giải Công nghệ 8 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ 8 mới giúp học sinh lớp 8 làm bài tập Công nghệ 8 dễ dàng hơn.

Giải sgk Công nghệ lớp 8 (sách mới)

Giải sgk Công nghệ lớp 8 Kết nối tri thức


Giải sgk Công nghệ lớp 8 Chân trời sáng tạo


Giải sgk Công nghệ lớp 8 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Công nghệ lớp 8 (sách cũ)

Phần 1: Vẽ kĩ thuật

Chương 1: Bản vẽ các khối hình học

Chương 2: Bản vẽ kĩ thuật

Phần 2: Cơ khí

Chương 3: Gia công cơ khí

Chương 4: Chi tiết máy và lắp ghép

Chương 5: Truyền và biến đổi chuyển động

Phần 3: Kĩ thuật điện

Chương 6: An toàn điện

Chương 7: Đồ dùng điện gia đình

Chương 8: Mạng điện trong nhà