X

Giải bài tập Sinh học 6

Bài 3 trang 139 Sinh học 6


Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 3 trang 139 Sinh học 6: Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính gắn lá vào một tờ giấy.

Trả lời

- Một số cây Hai lá mầm: bưởi, cam, nhãn, na, đào

- Một số cây Một lá mầm: lúa, dừa, cau.

Xem thêm các bài Giải bài tập Sinh học 6 khác: